Referat og billeder fra turen til Stoubæk krat - 19. september 1981.

 

Turen til Stoubæk krat, var en af de første arrangementer i foreningens historie. Det var på denne tur, at formanden "fandt" den "sorte kuffert".  -  Når de helt gamle medlemmer mindes denne tur, er der ikke et øje tørt.  

 

Efterfølgende kommer nu referatet fra turen, samt fotos, som Orla har fremskaffet.

 

19 september 1981, havde 2. oldermanden, Erik Wettergreen Sørensen, indkaldt Gammeldrenge med damer, hvor alle blev vejet for ar finde den rette pris for deltagelsen, 50 øre pr. vejet kilo. -  Det var i øvrigt et Uni-sex arrangement, da alle blev kørt i skoven og udstyret med Forsvarets normal udleverede grønne træningsdragter. 

 

I Stoubæk krat blev pigerne sendt til madgryderne og drengene blev udstyret med slagsang, der flittigt blev afsunget gennem det Vestjyske hedelandskab.

 

Formanden fik ved denne lejlighed overrakt en meget speciel kuffert, som han skal medbringe i komplet stand ved samtlige samlinger, idet den indeholder alle de mest nødvendige ting for en Gammeldrengs velbefindende.

 

Kufferten indeholder også en lille sort lommebog, hvori formanden noterer alt og alle, der ikke efterkommer en venlig men bestemt henstilling fra formanden.

 

Formanden er helt suveræn i alle afgørelser og et notat i den sorte bog kan aldrig slettes, men kun indfries med den idømte bod.  -  Arrangementet sluttede i garagen hos Orla Mouritsen, hvor pigerne havde pyntet festligt op og sørget for god mad. Der blev danset til langt ud på natten.