Referat og fotos fra grill-festen d. 25 August 2006

 

Til arrangementet havde der tilmeldt sig 24 personer, som alle havde en rigtig hyggelig aften.

Flemming og Jan tændte grillen kl. 18 for at den kunne være klar når alle var fremmødte kl. 19.

Til hver var der købt en grillpakke hos slagter Lange, og der var mere end rigeligt med kød. Som tilbehør var der forskelligt mixed salat samt brød. Dertil bevilgede foreningen fri øl, vand samt vin hele aftenen.

Deltagerne skulle selv forsyne sig, samt selv grille sit kød, og da grillen var både stor og varm, var der ikke nævneværdig ventetid på at få kødet grillet.

Efter at have spist, var der 2 serier amerikansk lotteri, som først blev solgt for 8 lodder = 20 kr., derefter 3 lodder for 5 kr. Gevinsterne var 3 fl. Rødvin til rød serie, og 3 fl. hvidvin til hvid serie.

Til det efterfølgende kaffebord var der islagkager, samt cognac/ Bailey.

Alle var enige om at dette arrangement bør gentages, så det er allerede nu besluttet, at der bliver arrangeret grillaften igen sidste fredag i august 2007. 

Referent: Preben Olesen

 
.

Plakette skænket af forsvarsminister Søren Gade