Referat fra generalforsamlingen den 3. marts 2017

Aftenen startede kl. 18 med skydningen, under ledelse af Jens Laursen og søn.

Kl. 20 gik selve generalforsamlingen i gang, med 27 medlemmer, desværre var formanden blevet syg.

Flemming overtog opgaven, og startede med at takke Jens for hjælp med skydningen. 

Skyderesultater blev:

1. Asger Green                 96 p

2. Bjarne Davidsen           88 p

3. Herman Kristensen       87 p

Til dirigent blev som sædvanlig valgt Kristian.

Flemming holdt formandens beretning, og han fortalte at grill og julefesterne var gået godt og var hyggelige.

Kim fremlagde regnskabet og det blev godkendt.

 Alle der var på genvalg, blev valgt.

Der blev drøftet hvordan man skaffer flere medlemmer. Bla. sænkelse af aldersgrænse , Facebook gruppe og få tillidsmændene til at fortælle om foreningen.

Under evt., blev det forslået at der kom lotteri igen, til de forskellige fester, at nedsætte et udvalg til 40 års festen i 2020, ansøgning om midler til festen, hævelse af egenbetaling. 

Mærkedage:

Kristian Andersen          70 år

Jeppe Jeppesen            60 år

Kurt M Kristensen          40 års jubilæum

Lars Bjarøy                    25 års jubilæum

Derefter var der gule ærter, og lidt til halsen.

Der var ikke nogle der kom i den sorte bog, da formanden ikke havde fårt den afleveret, mon ikke han kommer til at mærke det til næste generalforsamling.