Referat fra generalforsamlingen den 4. marts 2016

Aftenen startede som sædvanlig med skydning , under kyndig ledelse af Jens Laursen og søn .

 

Mens man stillede den værste tørst kunne man set en yderst vel skydende Mogens Schütt vinde med 94 p. ud af 100

og med Kenneth Pedersen på anden pladsen med 93 p. på en delt 3 plads Hans C Heinze og Kim Christiansen med 89 p.

Kl. 20.00 gik generalforsamlingen i gang , og dirigent til at lede slagets gang blev næsten som sædvanlig Kristian N Andersen .

Kristian startede med at bede forsamlingen rejse sig og holde et minuts stilhed for Orla Mouritsen som vi mistede i 2015 .

 

Formand Verner klarede formandens beretning og kasserer Kim gennemgik regnskaberne , og kunne konstaterer at formuen

blev lidt mindre år for år , men ingen panik .

 

Under evt. blev der diskuteret 40 års jubilæum, og måske lave noget som fra foreningens start ude på Dyrby vestergaard .

Generalforsamlingen tilsluttede sig Preben’s forslag om at udnævne Flemming Nielsen til æresmedlem.

Preben’s forlag lød således: Undertegnede ønsker efterfølgende forslag behandlet på Generalforsamlingen. Jeg indstiller hermed til Generalforsamlingen at udnævne Flemming Nielsen til æresmedlem af Gammeldreng.

Jeg begrunder det med Flemmings store og velvillige arbejde ved alle foreningens arrangementer.

Han har altid passet os op med et stort smil og en frisk bemærkning, ja faktisk lige fra han blev medlem den 6. december 1993.

Med venlig hilsen

Preben Sjørup Olesen.

 

Herefter var der uddeling af vin til fødselsdage osv.

 

Holger Bendtsen 75 år

Verner Madsen 60 år

Asger Green 60 år

Kristian N.Andersen sølvbryllup

Michael Eriksen sølvbryllup

 

Derefter var det de gule ærters tur med øl og div. tilbehør , også så gik snakken livlig .

Næste arrangement er grillfesten sidste fredag i august .