Referat fra generalforsamlingen den 6. marts 2015

26 medlemmer havde tilmeldt sig generalforsamlingen, og som sædvanlig startede vi med skydning, under ledelse af Jens Laursen

Resultat af skydning:

 

  1. Kim Christiansen
  2. Hans Kr. Heinze
  3. Alex Bentsen

Formanden indledte med at byde velkommen. Herefter blev Orla Mouritsen valgt som dirigent, han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Formandens beretning:
Siden sidste generalforsamling har der været afholdt et arrangement og det var julekommensammen med HKKf og Grillfest som startede med rundvisning på dragonmuseet på kasernen

 

Hele bestyrelsen modtog genvalg.

 

Der var pt. Ikke nogen kommet i den sorte bog i 2014.

Regnskab:

Kim fremlagde regnskabet, som i det forløbne år, havde et minus på 6251,22 kr.
Således var foreningens formue på 45.216.05kr

 

Forsamlingen godkendte regnskabet.

Derefter gik man over til de gule ærter med tilbehør.

Ps.
Det kan være kassereren står til at komme i den sorte bog. Han blev set i byen med formanden og et par medlemmer, og han glemte både briller, regnskabsmappe, pokaler og cykel i KS messen.