Referat fra generalforsamlingen den 7. marts 2014

 

32 medlemmer havde tilmeldt sig generalforsamlingen, og som sædvanlig startede vi med skydning, under ledelse af Jens Laursen.

 

Resultat af skydning:

 

Marius Jensen       92 point.

 

Per Junker              89 point.

 

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen.

 

Herefter blev Kristian N Andersen, som sædvane valgt til dirigent og han takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt..

 

Formandens beretning:

 

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt et arrangement og det var julekommensammen med HKK, der var lidt over 100 der deltog, og der var en god og hyggelig stemning.

 

Derefter var der valg til bestyrelsen, da Jan Mortensen og Poul Kusk (ved ikke hvem den sidste der stoppede var) ikke modtog genvalg ..

 

Ny bestyrelsesmedlem blev Mogens Schütt.

 

Suppleanter blev Lars Bjarøv og Niels Peter Jensen.

 

Resten af bestyrelsen modtog genvalg.

 

Det blev vedtaget, at havde man ikke betalt kontingent, inden 30 dage blev man nulstillet, men man kan selvfølgelig melde sig ind igen.

 

Og æresmedlemmer skal ikke betale kontingent.

 

Foreningen havde pr. 31 dec.  70 medlemmer,        

 

Formanden opfordrede til at holde øje med egne, og andre foreningers arrangementer via links på hjemmesiden.

 

Og hvis man kendte gamle konstabler, at opfordre dem til at melde sig ind i foreningen.

 

Der var enighed om at det er formanden der bestemmer, hvem som kommer i den sorte bog .

 

Regnskab:

 

Kim fremlagde regnskabet, som i det forløbne år, havde et minus på 2.785,78 kr.

 

Således var foreningens formue på 46.307,27 kr.

 

Og forsamlingen godkendte regnskabet.

 

Indkomne forslag:

 

Bestyrelsen arbejder på, at lave et besøg på rekreationshjemmet og på lokal historisk dragonmuseum, med noget spisning bagefter.

 

Formanden sluttede af, med at nævne hvem der stod i den sorte bog, og derefter gik vi over til de gule ærter.