Referat fra generalforsamlingen den 24. februar 2012

 

23 medlemmer havde tilmeldt sig til årets generalforsamling, og som sædvanlig indledte vi aftenen med skydekonkurrencen, under ledelse af Jens Laursen.

 

Resultatet af skydekonkurrencen:

 

1.:  Verner Riis Madsen    97 point

2.:  Marinus Jensen           86 point

 

På en eller anden vis lykkedes det formanden kun at lave 1 point, i den forbindelse var der mange ”trøstende” kommentarer hvoraf de mest velmente var at der da trods alt var plads til forbedringer ved fremtidige skydninger..

 

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde alle velkomne, og bad forsamlingen om at rejse sig og mindes en af foreningens stiftere, æresmedlem og tidligere kasserer Erik Thomsen der afgik ved døden 1 januar 2012.

 

Herefter blev Kristian N. Andersen valgt som dirigent, (kilder oplyser at det var truslen om den sorte bog der igen havde fået Kristian til at deltage i generalforsamlingen). Kristian takkede for valget, og startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og vi gik derefter over til…

 

 

Formandens beretning:

 

Siden sidste generalforsamling d. 4. marts 2011 har der været afholdt 2 arrangementer i foreningen, ud over de foredragsaftener og møder, arrangeret af de andre soldaterforeninger, hvor vi altid er velkomne til at deltage.

 

Fredag den 20. august havde vi vores årlige grillfest/hyggeaften hvor 33 havde fundet vej til masser af hygge, god mad og fri bar, samt en rigtig hyggelig aften.

 

Lørdag den 26.november – julekomsammen med HKKF og Gamle Drenge havde samlet 95 deltagere.

 

Bestyrelsen har afhold følgende møder:

 

Første møde med festudvalget (Niels Peter Jensen – Lars Bjarnøy – Steen Nielsen samt fra bestyrelsen Per Okkerstrøm) for at få festudvalget i gang med planlægningen af foreningens jubilæumsfest i august 2012.

 

Andet møde for gennem prøvesmagning at finde frem til foreningens nye vin, hvilket lykkedes til fulde da 3 af bestyrelsens medlemmer havde meldt afbud og formanden samt J.T. Mortensen, derfor selv klarede denne opgave.

 

Tredje møde hvor bestyrelsen fik status beretning fra festudvalget med hensyn til hvor langt man var med planlægningen. Udvalget meddelte at dato for festen bliver den 25 august 2012, og kunne også løfte sløret lidt med hensyn til menuen …… da man havde besluttet sig for menu nr.3.

 

Foreningen havde pr. 31 december 78 medlemmer, 2 æresmedlemmer samt 2 passive. Hvilket er en tilbagegang på 4 medlemmer.

 

 

Formanden sluttede som sædvanlig af med en opfordring til deltage i arrangementerne, både vore egne, Dragonforeningen, De Blå Baretter, Forsvarsbrødrene, SG gruppens gamle drenge m.m. og at vi ved alle arrangementer der bliver afholdt af disse foreninger sætter oplysninger samt tilmeldingsinfo på vores hjemmeside, og alle gamle drenge er velkommen til at deltage i de andre foreningers ture, foredrag m.m. Så det er bare at holde øje med hvad der bliver lagt på hjemmesiden af aktiviteter  www.gammeldreng.dk.

 

 

Regnskabet:

 

Poul fremlagde regnskabet som i det forløbne år havde haft et underskud på 1302,37 kr. Således var foreningens formue pr. 31/12 2011 på 69.062,40 kr.

Efter gennemgang af de forskellige poster, svarere Poul på et par enkelte spørgsmål hvorefter forsamlingen godkendte regnskabet.

 

Indkomne forslag:

 

Der var ikke indkomne forslag.

 

 

Valg iflg. Vedtægterne:

 

                      Kasserer                              Kim Christiansen

                      Bestyrelsesmedlem              Jan Torben Mortensen

 

                      Bestyrelsessuppleant            Verner Riis Madsen

                      Bestyrelsessuppleant            Poul Kusk

 

                      Revisor                                Hans Kristian Heintze

                      Revisor                                Marinus Jensen

 

                      Revisorsuppleant                  Søren Møller

                      Revisorsuppleant                  Svend Erik Madsen

 

 

Eventuelt:

 

Her fremviste formanden ”violinkassen” og Knud Erik Jensen blev i den forbindelse en flaske snaps fattigere da han ved foregående generalforsamling havde deltaget uden at have betalt kontingent, en rigtig flovmand! ! , der naturligvis ikke var forbigået formanden skarpe blik.

 

Derefter kunne vi gå over til den mere seriøse del af denne aften, med bl.a. de gule ærter.

 

Mærkedage:

 

                                            Sølvbryllup:                        Poul Kusk

 

                                            50 års fødselsdag:               Kim Christiansen

 

 

 

.