Referat fra generalforsamlingen den 3. marts 2006

 

35 medlemmer havde tilmeldt sig til årets generalforsamling, men på grund af snestormen var der desværre 10 afbud, men som sædvanlig indledte vi aftenen med skydekonkurrencen, under ledelse af Jens Laursen.

Resultatet af skydekonkurrencen:

1.  Verner Riis Madsen    95 point

2. Michael Eriksen          92 point

 

Mogens indledte generalforsamlingen med at byde alle velkomne, herefter blev Orla Mouritsen valgt som dirigent. Orla takkede for valget, og startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkald, og vi gik derefter over til…

 

Formandens beretning:

 

I sin beretning fortalte formanden at der var afhold 2 bestyrelsesmøder, til det første møde, der blev hold sammen med det udvalg der var sat til at finde på hvervningsaktiviteter, bl.a. med velkomstbrev – brochure, samt evt. deltagelse i åbent hus arrangement.

 

I forbindelse med åbent hus arrangementet 16. maj havde bestyrelsen således okkuperet hjørnet med de bløde lædermøbler i messen, for at se om det skulle være mulig at fange interessen hos tidligere eller nuværende ansatte af konstabelgruppen. Vi fik 8 interesserede på papiret, hvilket efterfølgende har givet 3 medlemskaber heraf 1 gammel tøs.

 

Fredag den 28. august afholdt vi vores årlige grillfest hvor 33 havde fundet vej til masser af hygge, god mad og fri bar.

 

Lørdag den 28. november havde vi så vores julekomsammen, hvor vi sammen med HKKF og gammel drenge havde samlet ikke mindre end 114 deltagere.

 

Formanden opfordrer alle til at slutte op om foreningens aktiviteter.

Foreningen har pt. 89 medlemmer.

 

Regnskabet:

Poul fremlagde regnskabet som i det forløbne år havde haft et underskud på 4732,80 kr. hvoraf de 2100,- kr. skyldes at bestyrelsen har vedtaget at T-shirt nedskrives til 0,- kr.

Således var foreningens formue pr. 31/12 2009 på 74 983,51 kr.

Efter gennemgang af de forskellige poster, svarere Poul på et par enkelte spørgsmål

Hvorefter forsamlingen godkendte regnskabet.

 

Indkomne forslag:

 

Der var ikke indkomne forslag.

 

Valg iflg. Vedtægterne:

 

På valg:         Kasserer                              Poul Kusk

                     Bestyrelsesmedlem             Jan Torben Mortensen

 

Begge modtog genvalg.

 

                     

Bestyrelsessuppleant          Verner Riis Madsen

Bestyrelsessuppleant          Orla Mouritsen

 

                      Revisor                               Knud Hartvigsen

                      Revisor                               Marinus Jensen

 

                      Revisorsuppleant                Hans Kristian Heinze

                      Revisorsuppleant                Svend Erik Madsen

 

 

Eventuelt:

 

Under eventuelt, var snakken igen om flere arrangementer samt manglende tilslutning til de der bliver afholdt, formanden fortalte at vi har 2 mand i samarbejdsgruppen med Dragonforeningen, De Blå Baretter, Forsvarsbrødrene, SG gruppens gamle drenge m.m. og at vi ved alle arrangementer der bliver afholdt af disse foreninger sætter oplysninger samt tilmeldingsinfo på vores hjemmeside, og alle gamle drenge er velkommen til at deltage i de andre foreningers ture, foredrag m.m. Så det er bare at holde øje med hvad der bliver lagt på hjemmesiden af aktiviteter  www.gammeldreng.dk

Herefter præsenterede de nye medlemmer sig for forsamlingen, og da vi ikke her ønsker at hænge nogen ud,  skal det blot lige nævnes at formanden så sig nødt til at give en af de nye medlemmer en belæring da denne under præsentationen tilbød at ville byde på et glas isvand. Der vil i fremtiden blive holde et skarpt øje med denne unge mand og vil med tiden sørge for at han får den rette holdning. 

Derefter afsluttedes generalforsamlingen med foreningens slagsang, og vi kunne gå over til den mere seriøse del af denne aften, med bl.a. de gule ærter, der i år blev lidt billigere for foreningen, da Poul Kusk samt en ikke navngiven yngre ny medlem af foreningen begge ville give 1 flaske brændevin, den første da han stod i den sorte bog og den anden formodentlig for at bøde lidt på sin opførsel tidligere på aftenen.

 

Mærkedage:

 

                                            70 års fødselsdag:               Holger Bentsen

 

                                            60 års fødselsdag:               Christian Sibbesen

 

                                            Forglemmelse fra sidste generalforsamling

                                           

                                            25 års medlemskab af foreningen:        Hans heinze

 

 

 Referent: Mogens Krautwald

 

.