Referat og fotos fra den ordinære generalforsamling, 2. marts 2007

 

33 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling, der indledtes med skydekonkurrence,

under ledelse af Jens Laursen. Som efter endt skydning fik overrakt de obligatoriske flasker fra foreningens vinkælder.

 

Poul indledte generalforsamlingen med at byde alle velkomne.

 

Hvorefter Kristian Andersen efter sit valgt/genvalg som dirigent, kunne give ordet til formanden.  

 

 

Formandens beretning:

 

I sin beretning fortalte formanden om de 3 arrangementer bestyrelsen havde arrangeret. Startende med foredrag af Forsvarsminister Søren Gade den 19. Maj 2006, hvor vi havde inviteretSFO´s gamle drenge samt Blå Baretter. I alt deltog 49 personer hvoraf de 29 var fra Gamle Drenge.

 

De deltog i en forrygende aften hvor det lige skal nævnes at Forsvarsministeren var en af de sidste der forlod messen, trækkende hjem med sin cykel.

 

Den 26. august inviterede vi så til grill aften, hvor 24 personer havde en rigtig hyggelig aften, og det er allerede vedtaget at gentage dette således der igen i år vil blive arrangeret Grill aften i August, dato for dette vil blive meddelt senere.

 

Lørdag den 25. november havde vi så vores Julekomsammen som sædvanlig samlede mange af medlemmer (ca. 150 ). Foreningen gav 3000 kr. til festen samt 6 flasker Rødvin, 4 flasker hvidvin samt 6 T-shirts til lotteriet.

 

Bestyrelsen har ikke været samlet i det forløbne år, men har klaret det praktiske via mail og telefon, her har Preben trukket det store læs med nyhedsbrev m.m..

 

Da Jan har fået andet arbejde på kasernen er det ikke længere muligt at få trykket og udsendt vores nyhedsbreve gratis. – derfor opfordres alle der endnu ikke har oplyst E-mail adresse til at få dette meddelt til formand eller kasserer således vi kan vedblive med at sende nyhedsbrevene ”gratis” til alle medlemmer der har mail adresse, og kun skal sende brev til de af vore medlemmer som ikke har adgang til Internet.

 

Som noget nyt har vi indledt et samarbejde med ”De Blå Baretter” – ”SFO-Gamle Drenge” – ”Dragon foreningen” samt ”Garder foreningen” i Holstebro omkring afholdelse af fælles arrangementer. Formanden og Preben har været til ”fællesmøde” hvor der blev aftalt at invitere de andre foreninger til udvalgte arrangementer (foredrag og ture til spændende lokaliteter m.m.).

 

Foreningen har fået lavet T-shirt med vores logo på, men det er endnu ikke besluttet om de skal kunne købes eller blot bruges som gaver/gevinster ved vores arrangementer.

 

Formanden opfordre alle til at slutte mere op om foreningens aktiviteter og bad om forslag til kommende arrangementer.

 

Foreningen havde pr. 31/12 2006 - 94 medlemmer.

 

Regnskabet:

 

Preben fremlagde regnskabet som i det forløbne år havde et beskedent underskud på 709,26 kr., som er fremkommet pga. foreningens vinkælder er blevet fyldt op for ca. 9500,-kr.

 

Således at foreningens formue pr. 31/12 2006 var på 97.174,46 kr.

 

Efter en grundig gennemgang af de forskellige poster svarere Preben på et par enkelte spørgsmål, hvorefter forsamlingen godkendte regnskabet.

 

 

 

Valg iflg. Vedtægterne:

 

På valg:           Formand                            Poul Kusk

                      Sekretær                            Mogens Krautwald

                      Bestyrelsesmedlem             Flemming Nielsen

 

                      Bestyrelsessuppleant          Jacob K. S. Mortensen

                      Bestyrelsessuppleant          Orla Mouritsen

 

                      Revisor                               Knud Hartvigsen

                      Revisor                               Marinus Jensen

 

                      Revisorsuppleant                 Hans Kristian Heinze

                      Revisorsuppleant                 Verner Riis Madsen

 

Alle modtog genvalg.

 

Eventuelt:

 

Under eventuelt blev der foreslået flere muligheder for kommende arrangementer bl.a. besøg på Hancock bryggeriet i Skive – Øl festival i München – besøg på det lokale Baggårds bryggeri – samt flere andre forslag, som bestyrelsen vil arbejde videre med.

 

 

Resultatet af skydekonkurrencen:

 

Som til adskillige andre skydninger måtte vi også i år ud i omskydning – ikke for at finde en vinder men for få anden og tredje pladserne fordelt:

 

1.: Ivan Sørensen               97 point

2.: Jan Mortensen              96 point

3.: Hans Kristian Heintze    96 point

 

Mærkedage:

 

Sølvbryllup:                       Mogens Krautwald

                                        Tommy N. Andersen

                                        Søren Møller

 

60 års fødselsdag:              Kristian Andersen

 

50 års fødselsdag:              Karsten Sunesen

                                        Knud Tørnqvist

                                        Otto Petersen

                                        Steen Nielsen

 

Efter at have sunget foreningens slagsang gik forsamlingen over til de gule ærter samt den mere alvorlige del af generalforsamlingen.

 

 Referent: Mogens Krautwald / Foto Preben Olesen

 

 

 
.

33 medlemmer var mødt op.