Referat og fotos fra den ordinære generalforsamling, 18. marts 200529 medlemmer havde tilmeldt sig Generalforsamlingen, som traditionen tro indledtes med skydekonkurrence. I år var det på det helt nye anlæg GESIMS, som i opsætning og lyd var ganske imponerende. Anlægget er stadig under opbygning, så skyderesultaterne lå under vanlig standard, da vi ikke kunne få geværerne (M95 med kikkertsigte) indskudt.

 

Formandens beretning:
I sin beretning fortalte formanden, at foreningen har ca. 100 medlemmer. Siden sidste generalforsamling har der været 3 arrangementer i foreningen.

Lørdag den 15. maj 2004 havde vi arrangeret familietur til Haunstrup Zoo, men turen blev aflyst p.g.a. for lille tilslutning.

Fredag den 8. oktober 2004 havde vi foredragsaften med Oberst Jens Christian Lund. 24 tilmeldte fik en forrygende aften med en yderst veloplagt Oberst.

Lørdag den 4. december havde vi den årlige julekomsammen i cafeteriet sammen med HKKF lokalafdeling Holstebro. Igen denne gang,
repræsenterede vores medlemmer med familie, størstedelen af de fremmødte.

Lørdag den 5. marts 2005 havde vi så vores 25 års Jubilæumsfest med 113 festoplagte deltagere. En forrygende fest, som vi siden har fået megen ros for.
 

Den udvidede bestyrelse har haft en del møder i årets løb, hovedsageligt for at planlægge og tilrettelægge Jubilæumsfesten.

Kommende arrangementer:
Formanden nævnte at af kommende arrangementer ligger det fast allerede nu, at julekomsammen bliver lørdag den 26 november 2005
kl. 12.00 i cafeteriet/ JDR.

Vi har sendt en mail til Forsvarsminister Søren Gade, med en invitation til en foredragsaften i august, september eller oktober. Søren Gade har ikke svaret os endnu.

Vi har andre emner parat til en hyggelig aften i efteråret, hvis det bliver nødvendigt.
  
Regnskabet:
Preben fremlagde regnskabet, som i det forløbne år viste et overskud på 5.970 kr, således at formuen pr. 31/ 12 2004 var på 124.361 kr.
Efter at der var svaret på flere spørgsmål til regskabet, blev det godkendt

Indkomne forslag:
Fra Preben var der indkommet et forslag gående ud på, at udnævne Knud Hartvigsen til foreningens 3. æresmedlem. Som be- grundelse sagde Preben bl.a. at formanden altid indledningsvist har klaret opgaven som formand godt, til alle medlemmers fulde tilfredshed.

- Knud har i sine yngre dage, for mange år siden også været flittig skribent i den sorte bog.
- Knud klarede sidste år, efter at have drukket 2 danskvand og 1 squash samt måske 200 kr. under bordet, også at vinde skydekonkurrencen. Som tak for det, var skydeleder Lars Aarøe også med til Jubilæumsfesten, placeret ved VIP bordet lige over for  knud, så Knud kunne se ham dybt taknemmeligt i øjnene.
- Knud har også med næb og kløer, igennem 24 år, passet på violinkassen. Altid har han vidst hvor kassen var, så den ikke skulle falde i forkerte hænder.
- Som æresmedlem bør Knud være kontingentfri.
- Knud blev under store klapsalver herefter valgt til foreningens 3. æresmedlem.

Valg ifølge vedtægterne:
Formanden Knud Hartvigsen var på valg; men ønskede efter 25 år på posten, at lade en anden tage over. Bestyrelsen indstilte en- stemmigt Poul Kusk til formandsposten, og Poul blev herefter valgt til ny formand, uden modkandidater.
Flemming Nielsen og Mogens Krautvald blev genvalgt.
Bestyrelsen er herefter
Formand: 
Poul Kusk
Sekretær:
Mogens Krautvald
Kasserer:
Preben Sørup Olesen
                Jan Torben Mortensen
                Flemming Nielsen


Bestyrelsessuppleant: 
Jacob K.S. Mortensen
Bestyrelsessuppleant: 
Orla Mouritsen

Revisor:
Knud Hartvigen (Valgt istedet for Poul Kusk)
Revisor:
Marinus Jensen

Revisorsuppleant:
Hans Kristian Heinze
Revisorsuppleant:
Verner Riis Madsen 

Eventuelt:

Under eventuelt ønskede Preben ordet, for at holde en mindre tale til  Knud, som tak for de 25 år han har været formand for foreningen. Preben sagde bl.a. at det er trist at sige farvel til en særdeles afholdt formand,som det altid har været fornøjeligt at være sammen med. Preben kom også ind på en del af de sjove episoder, som der er hændt i årenes løb, med Knud i centrum.


Slutteligt havde Preben en genstand, sandsynligvis efterladt af formanden hin efterårsdag i 1981 i Stoubæk Krat. Genstanden var fundet sammen med noget intimt tøj, som vi ikke kom nærmere ind på. Knud fik overraktgenstanden, som da den blev pakket ud, viste sig at det var en ustemt violin. Knud skulle nu for første gang nogensinde spille på en violin.


For at der skulle være system i det, skulle han spille foreningens slagsang, mens vi andre skulle synge til. Aldrig har vi sunget slag- sangen så højt.  (for at overdøve Knud).
    

 
.

Verner Riis Madsen i skydeanlægget  

 

 

Resultatet af skydekonkurrencen:
 

Nr. 1.  Kristian N. Andersen
Nr. 2. Heinrich Hougaard

 

 

 

 

 

Heinrich Hougaard modtager pokalen af Knud for sin anden plads

 

 

Kristian modtager den store vandrepokal for sin flotte førsteplads

 

 

Der var selvfølgelig også en pokal til ejendom til Kristian

 

 

Skydeleder Steen Pedersen modtog 3 flasker vin for sin gode indsats

 

 

 

Mærkedage:
I det forløbne år har der været en del mærkedage, og der var gaver til dem der var til stede. Til foreningens 3 æresmedlemmer, var der lavet et diplom.

 

 

Erik Thomsen, Knud Hartvigsen & Orla Mouritsen modtog diplom og blomster

 

 

Mogens Schutt modtog gave fordi han og Kirsten har haft sølvbryllup

 

 

Orla Mouritsen og Leif Thomsen fejres,fordi de begge er fyldt 60 år
 

 

Nye medlemmer:
Foreningen har i det forløbne år haft en tilgang på 7 nye medlemmer.
Et nyt medlem var til stede, så formanden skulle fremvise den sorte kuffert

 

 

 Knud fremviser den sorte kuffert. I dagens anledning var der 1/1 Gl. Dansk ?
 

 

Formandsskifte:
Sidste punkt på aftenenens Generalforsamling, var da Knud så endeligt kunne overdrage den sorte kuffert til foreningens nye formand, Poul Kusk.

 

 

 

Poul Kusk modtager her den sorte kuffert af Knud Hartvigsen

 

 

 

Poul Kusk er hermed også beviseligt Gammeldrengs nye formand

 

 

Poul Kusk har allerede lavet ændringer, idet Gl. Dansk er blevet til Dr. Nielsen

 

 

 Hans Jørgen Iversen tænker meget dybt, her sidst på aftenen

 

Efter den ordinære Generalforsamling var der som sædvanligt Gule ærter med kogt- og sprængt flæsk, samt kogt medisterpølse. Dertil sennep, rødbeder, rugbrød, eddike og ikke mindst masser af øl og snaps. Senere var der kaffe.
 
Referenten forlod kasernen (ikke som den sidste) kl. ca. 2.10, medbringende resterne af den afgående formand, som denne gang kom lige hjem, efter at han atter havde klaret en hård aften, eller næsten.

 

Referat & fotos: Preben Sørup Olesen

 

 Poul Kusk

Formand