Foredragsaften Fredag den 8 oktober ”verden iflg. Lund”

 

Formanden bød velkommen til en yderst veloplagt Oberst Lund, samt vi andre der samtidig fik en velment advarsel angående Oberstens markante meninger, og gav derefter en lille orientering om ”Gamle Drenge”., og gav derefter  Obersten ordet.

 

Oberst Lund fortalte at han egentlig skulle have været til familiefest men da han en gang tidligere havde meldt afbud ville han ikke skuffe ”Gamle Drenge” en gang til.

 

Obersten startede sit foredrag med at fortælle forsamlingen at alt hvad han fortalte om fra før 22 juni 1945 kunne han ikke garantere var helt korrekt da det var noget han havde læst og ikke selv havde oplevet, men at det derefter skulle være ganske vist da han selv havde været med siden.

Forsamlingen fik først en meget grundig gennemgang af den sikkerhedspolitiske situation omkring Østersølandene i særdeleshed med hensyn til Danmark og de Baltiske lande før og i efterkrigsårene. At der ikke var tale om monolog men dialog fik alle jævnlig at høre bl.a. hver gang vi ikke kunne svare eller meget værre hvis vi svarede forkert på Oberstens mange spørgsmål og derefter følgende udbrud ”HOLD KÆFT HVOR ER I DOG DUMME”

 

Derefter fik vi en meget grundig gennemgang af situationen omkring splittelsen og om krigen i det tidligere Jugoslavien, her var vi så heldige at op til flere af tilhørerne havde gjort tjeneste dernede og derfor var i stand til at svare på mange af Oberstens spørgsmål, hvilket da også medførte at vi fik at vide vi nok ikke var de dummeste han havde holdt foredrag for, men kun mellem de 10 dummeste.

 

Som afslutning fortalte Obersten en del historier fra de oplevelser han havde i forbindelsen med den uddannelse af det Baltiske militær som Prinsens Livregiment har stået for, og lidt fra hans snart 42´årige liv i forsvaret og gav sin oplevelse og mening om forsvarsforliget, nedlæggelser, sammenlægninger m.m. hvor han i særdeleshed synes der manglede en offentlig debat med hensyn til hvad der er den Danske befolknings ønsker i forbindelse med forsvaret.

Formanden takkede Obersten for en god og underholdende aften og kvitterede med 3 flasker af foreningens gode rødvin.

 

Efter dette var der smørrebrød, øl, kaffe og almindelig hyggesnak som afslutning på en meget underholdende aften.  
 

Tekst: Mogens Krautwald. Fotos: Preben S. Olesen   

 

 
.

En veloplagt Oberst Jens Christian Lund